ROPE ACCESS

ROPE ACCESS

Werken op gevaarlijke hoogte, dieptes en moeilijk bereikbare plaatsen is de oorsprong van Abtec. Door middel van deze industriële touwtechnieken, beter bekend als ‘Rope Access’ bieden wij een efficiënt alternatief voor vaak dure kranen of stellingen. Rope access garandeert een snelle, veilige en doeltreffende uitvoering van interventies op alle hoogtes en dieptes die via andere werkmethodes vaak onmogelijk geacht worden. Door deze methode van werken bieden wij ook in onze andere vak domeinen van Telecommunication, Offshore en Maintenance een extra toegevoegde waarde en bieden wij een kwaliteitsvolle totaaloplossing.

Onze werkkrachten en Abtec zijn Irata en VCA** gecertificeerd. Enkele voorbeelden waarbij rope access kan gebruikt worden: 

Inspectie van kerken en andere oude gebouwen Industriële schilderwerkendouble click to edit
Inspectie van pijlers Staalwerken
Ramen wassen Offshore
Installatie telecommunicatie-Infrastructuur/ Antennes Reinigingswerken
Hoogspanningswerken Constructie en renovatie werken
Werken op hoogspanningsmasten Gevelreiniging
Mastconstructie werken Herstellingen

Projecten Rope Access